Komnuhitdod

Kom nu hit, död!


6B1.mp3 = Kom nu hit, död!
Jorma Hynninen, baryton; Göteborgs Symfoniker, Jorma Panula, dir.

Sibelius skaparkraft sinade inte efter Tapiola, Stormen och de andra storverken från slutet av 1920-talet. Sibelius sista arrangemang blev sången Kom nu hit, död! (1909), vars originalackompanjemang för gitarr han i maj 1957 arrangerade för orkester (stråkinstrument och harpa).

Sibelius led allt mer av starkt skakande händer, vilket syns i hans handstil fr.o.m. 1910-talet. Efter mitten av 1930-talet tvingade detta tonsättaren att använda blyerts- och färgpennor i stället för bläck. Att det till slut blev omöjligt för Sibelius att skriva noter framkommer på ett gripande sätt i skissen till orkesterversionen av sången Kom nu hit, död!, som han försökte utforma ännu samma år som han avled.

Den ålderstigne tonsättaren kunde inte längre själv skriva rent noterna, alltså fungerade hans svärson, dirigenten Jussi Jalas som skrivare. En sida notskrift ur orkesterskissen till Kom nu hit, död! finns bevarad, egenhändigt skriven av Sibelius 1957. Kom nu hit, död! framfördes den 14 juni 1957 vid Sibeliusveckan i Helsingfors.