Kahdeksas sinfonia

Åttonde symfonin


6A1.mp3 = Sent fragment HUL 1325
BBC Philharmonic Orchestra, John Storgårds, dir.

Det tyngsta beviset för att åren då "tystnaden i Träskända" rådde inte alls var en tyst tid i Sibelius skapande sinne, är det omfattande skissmaterial som bevarats från de sista årtiondena av hans liv. Man har antagit att Sibelius inledde planerandet av sin åttonde symfoni i slutet av 1920-talet. År 1927 meddelade Sibelius själv att två satser var färdiga och slutet "färdigt i tankarna".

Sibelius arbetade Sibelius med symfonin i Berlin 1931 och skrev hem att arbetet framskrider "med stormsteg". År 1932 inleddes trots allt en serie av ständiga uppskov. Men åtminstone något slutfördes: Sibelius lät skriva rent delar av verket och bedömde resultatet i ett brev 1933. Därefter försvann alla omnämnanden om komponerandet av en åttonde symfoni, och numera är uppfattningen den, att han förstörde symfonins notmaterial på 1940-talet.

Den åttonde symfonins öde har ansetts tillhöra musikhistoriens stora mysterier. Det enda som kan konstateras säkert är att allt som finns kvar av åttonde symfonin är en sidas partiturskiss och ett melodifragment bland skisserna till sjunde symfonin. På ena sidan partiturskissen står orden Sinfonia VIII och Commincio (”början”) skrivna med blyertspenna. Senare har orden suddats ut. På andra sidan finns ett partiturfragment bestående av två takter med noter skrivna för oboe, fagott, valthorn, altviolin, cello och kontrabas, samt ett par mer referensartade takter, tydligen för träblåsare och valthorn.