Viides sinfonia

5. Sinfonia


3A1.mp3 = Alkuperäinen versio, 1. osa: Tempo tranquillo assai (näyte alusta) | 3A2.mp3 = Lopullinen versio, 1. osa: Tempo molto moderato - Allegro moderato (näyte alusta)
Sinfonia Lahti, Osmo Vänskä, joht.

Päivittäisen elannon hankkimiseksi Sibelius sävelsi 1. maailmansodan vuosina 1914–1917 paljon kotimaisille markkinoille sopivia pienoisteoksia. Pikkukappaleiden säveltäminen tuntui Sibeliuksesta ajoittain turhauttavalta mikä johtui siitä, että hän oli 1914 aloittanut viidennen sinfoniansa luonnostelun ja turhautui siihen, ettei aika riittänyt sinfonian säveltämiseen, kun "vähäisemmät" teokset veivät ajasta leijonanosan.

Suomalaiset kustantajat eivät kiinnostuneet sinfoniasta eikä Sibelius saanut vastakaikua myöskään tanskalaiselta Wilhelm Hansenilta, joka ilmoitti, ettei sodan aikana kannattanut kustantaa muuta kuin pianomusiikkia ja lauluja.

Muiden sävellystöiden takia viides sinfonia eteni hitaasti. Se valmistui kuitenkin suunnitelmien mukaan säveltäjän 50-vuotisjuhliin, jossa se sai kantaesityksensä 1915. Innokkaasta vastaanotosta huolimatta säveltäjä itse ei ollut sinfoniaansa tyytyväinen. Tästä kertoo myös sinfonian ykkösviulustemmaan kirjoitettu käsky: ”Poltettava”. Viides sinfonia vaivasi Sibeliuksen mieltä koko 1910-luvun loppupuolen ajan.

Teoksen uusittu versio esitettiin 1916. Lopullinen, kolmas versio, joka nykyään tunnetaan parhaiten, valmistui ja kantaesitettiin 1919. Sinfonian ensimmäinen ja lopullinen versio eroavat toisistaan huomattavasti jo ensi tahdeista lähtien.

Suurimman muutoksen koki kuitenkin teoksen kokonaismuoto. Ensimmäinen versio koostui neljästä osasta, mutta lopullinen versio on kolmiosainen. Lopullisessa versiossa säveltäjä yhdisti alkuperäisen teoksen kaksi ensimmäistä osaa tavalla, jota on pidetty hyvin merkittävänä sekä Sibeliuksen tuotannossa että sinfoniakirjallisuudessa yleisestikin.